Her er tema jeg tar opp og linker til ressurser jeg nevner i foredraget.

Språkmodeller og tjenester

Disse kommer, men er ikke tilgjengelige i Norge ennå (28. oktober 2023)

Interessert i mer? Kom på møte mitt med demonstrasjoner og erfaringsutveksling.

Linker til gode ressurser på YouTube

Mattew BermanTema: Bruk av språkmodeller på nye måterVeldig «på» Har video ute på lanseringsdagen av nye ting. Instruksjoner noen dager etterpå. Gode beskrivelser, gjennomganger og instruksjonsvideoer. Python. Github.
Matt WolfeTema: «Ukens viktigste saker»Gir ofte et overblikk og en oppsummering av store ting som skjer. Sammenligner og har «best practice»-anbefalinger
Two minute papersTema: Alt innen AI og maskinlæring og kybernetikk.Alt er fra Få et innblikk i AI-fagfeltet fra en som leser «alle» vitenskapelige artikler virker det som. Flink til å vise utvikling av modeller og systemer fra tidligere og frem til i dag.
AI revolutionTema: Fremtidsrettet. Oppsummerer presentasjonerTar for seg de store linjene, trender og hva selskapene selv snakker om når de ser fremover. Presenterer også nykommere og hvordan de klarer seg mot de «etabelerte» tjenestene.
Dette er bare mine favoritter. Det kan godt hende det finnes flere og bedre kilder, men jeg holder meg til disse. Det blir fort litt for mye informasjon.

Be f.eks ChatGPT snakke til deg slik du vil at den skal snakke

Dette kan du skrive selv, eller bruke plugins (Chrome)

Linker til gode tråder

Video

Stay tuned for updates

Promts jeg bruker i foredraget

The Mother Prompt:

The Mother Prompt: I want you to become my prompt master creator, by helping me to create the best possible prompt. In order to do this we will follow the following process: 1.- First, you ask me what the prompt is about. I will answer you, and we will go through the next step. 2.- Based on the answer I gave you, you will generate the following: a.- An improved prompt, concise. b.- Relevant questions you might have to improve the quality of the prompt. 3.- We will go through this process repeatedly, with me providing additional information to you, and you updating the prompt to improve it, until I say we are done. «`


Prompt om valg i USA – testet på flere modeller

Can you please give me a summary of the debacle around the vote for «speaker of the house» in the US. Please provide a timeline and conclusion.

Dall-E3

A puffy bumblebee hovering over a field of flowers on a beautiful summer day. Golden hour. A lovely creek in the background and mountains with snowy peaks in the background. –ar 3:2

Psykologi-foredrag:
Her er en slide fra et foredrag. Foredragsholderen besvimte og jeg må ta over for ham. Jeg har endel erfaring med psykologi-fag, så jeg skal nok klare meg fint, men jeg ønsker litt hjelp. Kan du gi meg en strukturert disposisjon for dette foredraget og en setning under hvert punkt, så jeg v et hva jeg skal snakke om. Foredraget skal holdes for Mensa, en ivrig gjeng som liker kompliserte tema, men jeg må holde det på et nivå så alle kan følge med. På forhånd takk!

Explain this code:
Euler Problem 21

Let d(n) be defined as the sum of proper divisors of n (numbers less than n which divide evenly into n). If d(a) = b and d(b) = a, where a ≠ b, then a and b are an amicable pair and each of a and b are called amicable numbers.

For example, the proper divisors of 220 are 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 and 110; therefore d(220) = 284. The proper divisors of 284 are 1, 2, 4, 71 and 142; so d(284) = 220.

Evaluate the sum of all the amicable numbers under 10000.

# Finner summen av alle tallets divisorer 

def sum_divisors(n):

    divisors = []

    for i in range(n-1,0,-1):

        if (n%i)==0:

            divisors.append(i)

    return sum(divisors)

print(sum_divisors(220))

print(sum_divisors(284))

# Undersøker om tallet er 

def amicable(n):

    if (n ==sum_divisors(sum_divisors(n))) and (n != sum_divisors(n)):

        return True

    else:

        return False

sum_amicable = 0

# Undersøker alle tall fra 1-10000.

for i in range(1,10000):

    if amicable(i):

        sum_amicable += i

print(sum_amicable)

Programmering

Give me a list of the five most basic python concepts.

I want you to me my mentor and tutor. I am 16 years old and want to learn programming. Can you provide guidance on how I should approach this endeavor? It seems hard and a bit nerdy.

Please give me al list of the five most basic things I should learn in python. I am a total noob. Please help!

Kategorier: Teknologi